Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

Numer telefonu do szkoły. 25 681 64 09

Adres meilowy szkoły.zsgloskow@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022r. to dzień zakończenia roku szkolnego, który zwiastuje czas zasłużonego odpoczynku. Zgodnie z tradycją zakończenie roku szkolnego zostało poprzedzone uroczystą Mszą św. w czwartek 23 czerwca o godz. 10.00.  W piątek o godz. 8.00 na sali gimnastycznej rozpoczęły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022.

Na wstępie Pani Dyrektor Małgorzata Piętka przywitała wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów. Następnie uroczyście wprowadzono Sztandar Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie i odśpiewano hymn państwowy. Nieodzowną częścią uroczystości było wręczanie świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych oraz dyplomów wyróżniającym się uczniom klas I – VIII, a także listów gratulacyjnych i pochwalnych ich rodzicom. Część oficjalną zakończyło ślubowanie absolwentów klasy ósmej i wyprowadzenie sztandaru przez poczet sztandarowy.

Uczniowie klasy siódmej pożegnali również starszych kolegów życząc im w nowych szkołach pomyślności oraz wielu przyjaciół. Ósmoklasiści podziękowali Pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom szkoły i swoim rodzicom za okazałe serce, życzliwość, wskazywanie właściwych dróg i drogowskazów, dzięki którym doszli do tego etapu życia. Następnie głos zabrały przedstawicielki Rady Rodziców klas VIII A i B p. Paulina Mazurek i p. Małgorzata Sitek dziękując Pani Dyrektor, wychowawcom i nauczycielom za trud nauczania oraz wychowywania ich dzieci.

Na zakończenie uroczystości przemówiła jeszcze raz Pani Dyrektor życząc wszystkim, aby wakacje były czasem dobrego odpoczynku i nabierania siły do dalszej nauki. Ponadto złożyła podziękowania Panu Wiesławowi Gąsce - Wójtowi Gminy Borowie, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom na czele z Radą Rodziców i uczniom za 9 lat wspólnej oraz satysfakcjonującej współpracy. Przedstawiciele Szkolnej Rady Rodziców p. Paulina Mazurek i P. Wioletta Mikulska podziękowały p. Małgorzacie Piętka za pełnienie funkcji dyrektora szkoły. W trakcie podziękowań padło wiele szczerych i wzniosłych słów, które były wyrazem uznania za zasługi i poświęcenie dla szkoły, uczniów, za trud włożony w troskę o dobre imię placówki oraz stwarzanie warunków edukacyjnych na wysokim poziomie, a także życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

Po ceremonii zakończenia roku uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal. Tam otrzymali świadectwa ukończenia klasy, a każdy z wychowawców życzył swoim wychowankom przede wszystkim bezpiecznych oraz pełnych odpoczynku wakacji. Dwa miesiące wolnego to czas na regenerację i naładowanie baterii na przyszły rok szkolny.

 • Pani Dyrektor wita zebranych na iroczystości.
 • Uczniowie klasy I odbierają świadectwa.
 • Uczniowie klasy II odbierają świadectwa.
 • Dzieci otrzymują nagrody.
 • Uczniowie klasy III odbierają świadectwa.
 • Uczniowie klasy V odbierają świadectwa.
 • Uczniowie klasy VI odbierają świadectwa.
 • Uczniowie klasy VII odbierają świadectwa.
 • Uczniowie klasy VIII a odbierają świadectwa.
 • Uczniowie odbierają świadectwa z paskiem
 • Uczennica odbiega nagrodę.
 • Uczniowie odbierają nagrodę za pracę w samorządzie.
 • Klasy VIII podczas zakończenia roku szkolnego
 • Nauczyciele dziękują rodzicom za zaangażowanie.
 • Rodzice otrzymują listy gratulacyjne.
 • Uczniowie podczas uroczystości zakończenia roku szkolego.
 • Pożegnanie klasy VIII
 • Klasa VII żegna starszych kolegów.
 • Dyrekcja otrzymuje podziękowania od rodziców.

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-960

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Szkół w Głoskowie