Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

Numer telefonu do szkoły. 25 681 64 09

Adres meilowy szkoły.zsgloskow@poczta.onet.pl

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest jednym z Organów Szkoły, posiadającym prawa i obowiązki wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada Rodziców powołuje się głównie w celu:

 • Uściślenia współpracy pomiędzy Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Uczniami i Rodzicami,
 • Opiniowania ważnych projektów szkolnych (w tym program nauczania, program profilaktyki),
 • Dysponowania funduszem Rady Rodziców, pochodzącym z dobrowolnych składek Rodziców,
 • Poprawy wszystkich aspektów pracy szkoły ważnych z punktu widzenia ucznia i rodzica,
 • Organizacji i realizacji zajęć dodatkowych i atrakcji w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 • Przewodnicząca: Aneta Sowa
 • Zastępca przewodniczącej: Ewelina Rędaszek
 • Sekretarz: Katarzyna Jaworska
 • Skarbnik: Anna Bogusz
 • Członek: Monika Kalinowska
 • Członek: Agnieszka Zając - Czarnecka

Komisja rewizyjna

 • Katarzyna Stasiak
 • Aneta Serzysko

Ustalono kwotę wpłat na Radę Rodziców 40 zł od każdego dziecka.

Szanowni Państwo, dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Rada Rodziców ZS w Głoskowie

adres e-mail: rodzicezsgloskow@onet.pl

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-960

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Szkół w Głoskowie