Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

Numer telefonu do szkoły. 25 681 64 09

Adres meilowy szkoły.zsgloskow@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa

Finał Diecezjalnych Konkursów: Wiedzy i Plastycznego o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim

31 maja 2022 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu odbył się finał Diecezjalnych Konkursów: Wiedzy i Plastycznego o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim dla uczniów szkół podstawowych noszących imię Prymasa Tysiąclecia z terenu diecezji siedleckiej.Organizatorem Konkursów był Wydział Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, zaś współorganizatorem Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu oraz Muzeum Diecezjalne w Siedlcach. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował biskup siedlecki Kazimierz Gurda.
Celem konkursów o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim było m.in. upamiętnienie postaci Prymasa Tysiąclecia, wychowanie do wartości przez poznanie życia i działalności błogosławionego, uświadomienie uczniom wielkości Jego zasług, rozbudzanie aktywności twórczej i rozwijanie zdolności poprzez inspirowanie życiem i nauką Kardynała Stefana Wyszyńskiego, umacnianie przynależności do Kościoła diecezjalnego, pogłębianie współpracy między szkołami i nauczycielami.  Nasi uczniowie również wzięli udział w tych konkursach. Do konkursu wiedzy zgłosiło się 8 uczniów z klas V-VIII, najwięcej punktów na szczeblu szkolnym uzyskali: Patrycja Kruszewska, Patrycja Babik oraz Miłosz Kowalczyk, zaś na konkurs plastyczny prace przygotowało 10 uczniów z klas I-IV. Laureatami konkursu plastycznego zostali: Michalina Szulc z kl. III, Maria Janakowska z kl. II oraz Mateusz Majczyna z kl. III. W przygotowaniach uczniów do konkursów wspierały uczniów s. Teresa Tyszka oraz p. Agnieszka Mikulska. Decyzją Diecezjalnej Komisji Konkursowej I Diecezjalnego Konkursu Plastycznego o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskim dla szkół podstawowych noszących imię Prymasa - Mateusz Majczyna zdobył II miejsce. W nagrodę otrzymał dyplom oraz upominki ufundowane przez organizatorów konkursu. Dyplomy jak również skromne nagrody otrzymali także pozostali uczestnicy etapu diecezjalnego.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach.

  • Uczeń odbiera nagrodę w konkursie
  • Uczeń zdobywa czołowe miejsce w konkursie.
  • Uczeń odbiera nagrodę w towarzystwie swojego nauczyciela.
  • Konkursowe prace dzieci.
  • Dyrekcja wręcza nagrody w konkursie.
  • Dyrekcja wręcza nagrody
  • Uczniowie odbierają nagrody za konkurs.
  • Dyrekcja wręcza nagrody w konursie.

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-960

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Szkół w Głoskowie