Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

Numer telefonu do szkoły. 25 681 64 09

Adres meilowy szkoły.zsgloskow@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa

Wspólne kroki w Cyberświecie

25 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy III pod opieką wychowawcy p. Agnieszki Mikulskiej rozpoczęli realizację programu profilaktycznego „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Program ten opracowany został przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją „Poza Schematami”. Głównym celem ww. programu jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zajęcia zostaną poświęcone nie tylko zagadnieniom związanym z zasadami bezpiecznego i rozważnego używania mediów elektronicznych, ale i rozwijaniu ważnych umiejętności dzieci, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami w Cyberświecie. Uczniowie odbyli już pierwsze zajęcia, podczas których założyli klasowego bloga pod nazwą „Wspólne kroki w Cyberświecie klasy trzeciej”, na którym będą się dzielić swoimi poczynaniami i wrażeniami dotyczącymi realizacji programu. Program „Wspólne kroki w Cyberświecie” w naszej szkole będzie trwał do 24 czerwca 2022 roku i zostanie zakończony wspólnymi zajęciami dzieci i rodziców polegającymi na grze terenowej. Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym zajęciom trzecioklasiści będą bardziej świadomie korzystali z Internetu i mediów elektronicznych oraz wzmocnią umiejętności psychospołeczne w obszarze zarządzania swoimi emocjami, jak również w obszarze komunikowania się z innymi ludźmi i budowania relacji. Program ten także zwiększy wiedzę i umiejętności rodziców na temat wzmacniania pozytywnych więzi z dziećmi, konstruktywnego wspierania dzieci w realizacji celów rozwojowych, konsekwentnego wyznaczania zasad i ich przestrzegania w relacjach z dziećmi oraz korzystania z Internetu i mediów elektronicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Agnieszka Mikulska

  • Projekt klasy III

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-960

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Szkół w Głoskowie