Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

Numer telefonu do szkoły. 25 681 64 09

Adres meilowy szkoły.zsgloskow@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022r. uroczystą Mszą Świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Na sali gimnastycznej odbyło się oficjalne rozpoczęcie, na którym Pani Dyrektor Katarzyna Serzysko powitała Wójta Gminy Borowie Pana Wiesława Gąskę, uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną. Pani Dyrektor w swoim powitalnym przemówieniu życzyła uczniom, aby ten rok szkolny pozwolił rozwijać ich zdolności i budować pewność siebie, aby był bogaty w cenne doświadczenia, gdyż szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy. Nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji życzyła radości z wykonywanej pracy i wielu sukcesów. Cieple słowa Pani Dyrektor skierowała do rodziców mówiąc, że wszyscy mamy wspólny cel, czyli jak najlepszą przyszłość dla dzieci. Na zakończenie przemówienia Pani Katarzyna Serzysko przytoczyła słowa patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa”. Niech w naszej szkole nie zabraknie dobrych spojrzeń, szczerych uśmiechów i udanych rozmów. Następnie głos zabrał Pan Wójt życząc wszystkim wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów i entuzjazmu w podejmowaniu nowych wyzwań, żeby ten nowy rok szkolny był czasem wytężonej nauki, rozwoju zainteresowań i pogłębiania przyjaźni. W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli oraz przydział wychowawców oraz sal do poszczególnych klas. Po uroczystym rozpoczęciu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie zostali zapoznani z planem zajęć na poszczególne dni.

  • Uczniowie uczestniczą w Mszy Świętej.
  • Uczniowie reprezentują poczet sztandarowy szkoły
  • Uczniowie na części oficjalnej rozpoczęcia roku szkolnego
  • Uczniowie z rodzicami uczestniczą w części oficjalnej
  • Pani Dyrektor wygłasza przemówienie powitalne
  • Pan Wójt składa życzenia na nowy rok szkolny
  • Uczniowie na rozpoczęciu roku szkolnego

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-960

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Szkół w Głoskowie